Technische ruimte
Hof van Nassau

In opdracht van DWT Groep heeft Preworxs de technische ruimte gebouwd voor Hof van Nassau. De technische ruimte is 3D in BIM door DWT Groep uitgetekend. Preworxs heeft de ruimte volledig prefab geplaatst.