Prefab installaties
Kwaliteitsborging

Prefab installaties kennen veel voordelen. Maar de belangrijkste is misschien wel de focus op kwaliteit. Kwaliteitsborging is de grootste winst. Geen improvisatie op de bouwplaats, maar een gestructureerde werkwijze voor een optimaal resultaat.

Preworxs heeft het proces zo ingericht dat na een gedegen voorbereiding van een prefab project de ervaring van de vakmensen optimaal benut wordt. Dat in combinatie met de nauwgezette kwaliteitscontrole maakt dat de installaties al afgetest op de bouwplaats aankomen. Omdat kwaliteit een proces van continu verbeteren en toetsen is, heeft Preworxs de vereiste certificaten in huis om dat te borgen.