Geen tijdverlies
met prefab installaties

Prefab is plannen. Elk bouwproject is tegenwoordig een complexe operatie die zich geen vertraging kan veroorloven. Het inpassen van prefab installaties is dan een logische stap om de voortgang van het proces veilig te stellen. Een gestructureerde aanpak van het project is hierbij essentieel. Alle gegevens moeten bij aanvang van het project beschikbaar zijn. Aansluitend maakt Preworxs samen met de opdrachtgever een reële planning, zodat op het afgesproken tijdstip de installaties geplaatst kunnen worden. Niet te vroeg, niet te laat; op tijd volgens afspraak. Op de bouwplaats is er zodoende voldoende gelegenheid de voorbereidingen te treffen. Overlast op de bouwplaats wordt eveneens voorkomen, doordat het plaatsen van een installatie eerder een kwestie van uren dan van dagen is.