Prefab installaties zijn
Milieuvriendelijk

De Prefab aanpak resulteert in een milieuvriendelijkere wijze van werken. Doordat de installatie gecentraliseerd opgebouwd wordt, brengt dat de nodige voordelen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er veel minder ritten naar de bouwplaats plaatsvinden. Naast een efficiënter gebruik van materialen en een optimale afvalscheiding, kan er bewuster met energie en water om worden gegaan. Sterker nog: een groot deel van de energie die door Preworxs wordt verbruikt, betreft groene energie. Daarnaast streeft Preworxs ernaar zoveel mogelijk circulair te produceren. Met name op dit laatste aspect zet Preworxs hoog in en prefab installaties bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden.