Prefab installaties betekent
veilig werken

Veilig werken op de bouw is tegenwoordig gelukkig een basisvoorwaarde. Door prefab te bouwen is het mogelijk om veilig werken naar een nog hoger plan te tillen. Het vervaardigen van een prefabinstallatie is een gestructureerd proces waarbij tijdens elke fase veilige arbeidsomstandigheden optimaal ingebed kunnen worden. Hierbij hoeft niets aan het toeval of aan het improvisatievermogen van de monteurs overgelaten te worden. Vooraf is de werkwijze zo ingericht dat de veiligheid niet ter discussie staat. Ook op de bouwplaats zelf is een prefabinstallatie veiliger werken doordat de monteurs minder handelingen hoeven te verrichten en korter op de bouwplaats verblijven.